Total Pageviews

Search This Blog

Monday, May 31, 2021

Nahidlaw Ako Kimo

 

Nahidlaw Ako Kimo
Anonymous
Gin-Inakeanon ni
Melchor F. Cichon
May 31, 2021

Nahidlaw ako kimo sa agahon, Palayaw,
Kon tanan sa kalibutan hay bag-o;
Hasayran ko nga ro adlaw owa gadaea it kalipay
Bangod owa gadaea kimo.
Nahidlawan ko ring mapagmahae nga yuhum kakon,
Ring makabibihag, ring kalipayang
Owa't pagtalikod nga pag-unong.
 
Ro kalibutan hay puno't mga tawo, gapati ako,
Ugaling isaeahanon ka gid lang.
 
Nahidlaw ako kimo sa taob o hunas nga truadlaw, Palayaw;
Ro mapiot nga karsada't siyudad
Hay ingko deserto eon, gatikang ako
Nga isaeahanon.
Nahidlaw ako sa imong alima nga maeapit sa akon,
Ro makakueonyag nga tabing ku imong alima,
Ro gulbi nga paghayag ku imong mata
Sigurado nga makaintindi.
 
Ro kalibutan hay puno't mga tawo, gapati ako,
Ugaling isaeahanon ka gid lang.
 
Nahidlaw ako kimo kon gabii, Parayaw,
Sa pag-eubad it adlaw;
Nahidlaw ako sa paeasindungan mo nga butkon
Agod akon nga mapahuwayan sa adlaw,
Ginsamitan ko nga makita kita
Ina kon siin ro kahayag hay nagdueom--
Ginaoy gid man sa ulihi, natueogan ako, pero
Nahidlaw man ako kimo gihapon sa akong panamgo.
 
RO KALIBUTAN HAY PUNO'T MGA TAWO, GAPATI AKO,
UGALING ISAEAHANON KA GID LANG.

Friday, May 28, 2021

M J Pearl


 

Thursday, May 13, 2021

Bayangan Festival

 

Bayangan Festival--
her lipstick
on a newly molded flower base
***Melchor F. Cichon.
May 13, 2015

Together, We Explore

 together, we explore
the deepest ocean--
ahh
***Melchor F. Cichon
May 13, 2017

Man-o't Eayo Ro Kalibo?

 

Man-o't Eayo Ro Kalibo?
Melchor F. Cichon
May 12, 2020
 
Nong, man-o't eayo ro Kalibo sa Lezo?
Waeong kilometro man lang ron ah.
Pwede ko ron matikang eang?
Pwede gid ron basta
Kaibahan mo eang
Ring nobyo.
Ayos!
 

****
Note: The number of words from top to bottom is from 7 to1.

Together, we explore

 together, we explore
the deepest ocean--
ahh
***Melchor F. Cichon
May 13, 2017

Saturday, May 01, 2021

Again

 again,
my mother cannot remember
who I am
**Melcichon
May 1, 2013

Narra Blossom

 

narra blossom--
viewing
the rising red full moon
***Melchor F. Cichon.
May 1, 2015