Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, April 15, 2017

Under a Cherry Tree in Lezo

under a cherry tree in Lezo--
moon viewing
together with my Beloved
***Melchor F. Cichon
April 15, 2017

Friday, April 14, 2017

His shadow falls

His shadow falls
on my shadow--
brown summer
Melcichon
April 14, 2013

Wednesday, April 12, 2017

Buean it Tigsililak, haikubuean it tigsililak--
patay-sindi ro Akelco
pati rang paino-ino
***Melchor F. Cichon
April 12, 2017

Monday, April 10, 2017

Ro Napakabahoe Nga Singkamas


Ro Napakabahoe Nga Singkamas
Gin-eubad ni Melchor F. Cichon
Base sa ginsueat ni Georgien Overwater
nga ginbase man sa estorya ni Alexei Tolstoy

Sangka agahon, ro mangunguma hay nag-agto sa anang ueomhan. Gusto imaw magkaon it singkamas. May hakita imaw nga sangpuno nga singkamas nga may mabahoe nga mga dahon.
"Grabe ra kabahoe, ba," hambae ku mangunguma. "Gabuton ko ra," sa piniino it mangunguma.
Ginabot ag ginabot ro singkamas, ugaling owa gid ra maghueag.
Hakita ka asawa ku mangunguma nga gahangos-hnagos eon ro mangunguma.
"Buligan kita," hambae sa asawa.
Kinupkupan ku asawa  ra bana. Binuytan ku mangunguma ro dahon ku singkamas. "Saea, daywa, tatlo...bira!" Gingabot nanda ag ginginabot. Apang uwa gid maghueag ro singkamas.
Hakita ni Jack nga ra anang mga magueang hay gahangos-hangos eon.
"Buligan ko kamo!" ro singgit ni Jack.
Binuytan ni Jack ro saya ka nanay samtang ginahakus ka Nanay si Tatay na.
Binuytan  eon man ku mangunguma ro singkamas.
"Saea, daywa, tatlo...bira!" Ag nanda nga ginbinunot ro singkamas hasta nagpueoea ro andang uyahon. Apang owa gid maghueag ro singkamas.
"Baw!" eahay ku ayam ku mangunguma. Dumaeagan ra sa taeamnan.
"Sige, samitan ta it uman," hambae ku mangunguma.
Hinawiran ku ayam ro eambong ni Jack. Ginbuytan ni Jack ro saya ka nanay. Hinakus ka nanay ra tatay. Binuytan it mangunguma ro mga dahon it singkamas. Ag gingabot eon man sa andang masarangan ro singkamas. Pero owa gid maghueag ro singkamas.
Owa't nakapan-o sa pag-abot it kuring.  Inangkit it kuring ro ikog it ayam.
Ginisi it ayam ro eambong ni Jack. Ginisi ni Jack ro saya ni nanay na.
Binuhian ku nanay ro tatay. Binuhian ku mangunguma ro mga dahon it singkamas. Tanan sanda nagkaeatumba. Ginpunasan ku mangunguma ra eambong. Ag naghambae.
"Sige, samitan naton it oman."
"Pero, gutom eon ako," hambae ku nanay.
Imaw man pag-abot ku sangka pispis. "Tweet, tweet!" hambae nana.
"Saea, daywa, tatlo...bira!" hambae ku mangunguma.
Tinusikan it pispis ro ikog it kuring. Inangkit it kuring ro ikog it ayam.  Hinawiran it ayam ro eambong ni Jack. Hinawiran ni Jack ro saya ka nanay. Hinakus ka nanay ra asawa.  Binuytan ku mangunguma ro mga dahon it singkamas. Dungan nandang binira ag binira ro singkamas. Amat-amat, amat-amat ag sa uliho naghueag gid man ro singkamas.
"Grabe ra kabahoe," hambae ku mangunguma.
:Grabe sa kabahoe," hambae ku asawa.
"Sus, sa kabahoe ba!", singgit ni Jack.
Ag sa ulihi nagabot gid man ro singkamas.
Nalipay gid ro mangunguma.
Pero dinuyog eon ro mangunguma. Ag nagpanghuy-ab imaw.
Ku gabii ngato hay natueogan ro mangunguma nga nagahiyon-hiyom ra uyahon.
Pagkaagahon ay nagbulig si Jack sa pagkiwa ku singkamas.
Nagsabaw sanda nga may eakot nga singkamas para sa andang ilabas... ag sa andang ihapon..ag sa andang pamahaw.  Sa bilog nga sang buean, makaruyon ro andang sabaw.
Sa masunod nga dag-on, matanum eon man ako it singkamas," hambae ku mangunguma.

****
Ro Napakabahoe Nga Singkamas
Gin-eubad ni Melchor F. Cichon
Base sa ginsueat ni Georgien Overwater
nga ginbase man sa estorya ni Alexei Tolstoy

Ro estorya ngara hay  may mangunguma, ro anang asawa, ro andang unga nga si Jack, ro andang ayam, ro kuring, ro pispis, ag ro napakabahoe nga singkamas.

Sangka agahon, ro mangunguma hay nag-agto sa anang ueomhan. Gusto imaw magkaon it singkamas. May hakita imaw nga sangpuno nga singkamas nga may mabahoe nga mga dahon.
"Grabe ra kabahoe, ba," hambae ku mangunguma. "Gabuton ko ra," sa piniino it mangunguma.
Ginabot ag ginabot ro singkamas, ugaling owa gid ra maghueag.
Hakita ka asawa ku mangunguma nga gahangos-hnagos eon ro mangunguma.
"Buligan kita," hambae sa asawa.
Kinupkupan ku asawa  ra bana. Binuytan ku mangunguma ro dahon ku singkamas. "Saea, daywa, tatlo...bira!" Gingabot nanda ag ginginabot. Apang uwa gid maghueag ro singkamas.
Hakita ni Jack nga ra anang mga magueang hay gahangos-hangos eon.
"Buligan ko kamo!" ro singgit ni Jack.
Binuytan ni Jack ro saya ka nanay samtang ginahakus ka Nanay si Tatay na.
Binuytan  eon man ku mangunguma ro singkamas.
"Saea, daywa, tatlo...bira!" Ag nanda nga ginbinunot ro singkamas hasta nagpueoea ro andang uyahon. Apang owa gid maghueag ro singkamas.
"Baw!" eahay ku ayam ku mangunguma. Dumaeagan ra sa taeamnan.
"Sige, samitan ta it uman," hambae ku mangunguma.
Hinawiran ku ayam ro eambong ni Jack. Ginbuytan ni Jack ro saya ka nanay. Hinakus ka nanay ra tatay. Binuytan it mangunguma ro mga dahon it singkamas. Ag gingabot eon man sa andang masarangan ro singkamas. Pero owa gid maghueag ro singkamas.
Owa't nakapan-o sa pag-abot it kuring.  Inangkit it kuring ro ikog it ayam.
Ginisi it ayam ro eambong ni Jack. Ginisi ni Jack ro saya ni nanay na.
Binuhian ku nanay ro tatay. Binuhian ku mangunguma ro mga dahon it singkamas. Tanan sanda nagkaeatumba. Ginpunasan ku mangunguma ra eambong. Ag naghambae.
"Sige, samitan naton it oman."
"Pero, gutom eon ako," hambae ku nanay.
Imaw man pag-abot ku sangka pispis. "Tweet, tweet!" hambae nana.
"Saea, daywa, tatlo...bira!" hambae ku mangunguma.
Tinusikan it pispis ro ikog it kuring. Inangkit it kuring ro ikog it ayam.  Hinawiran it ayam ro eambong ni Jack. Hinawiran ni Jack ro saya ka nanay. Hinakus ka nanay ra asawa.  Binuytan ku mangunguma ro mga dahon it singkamas. Dungan nandang binira ag binira ro singkamas. Amat-amat, amat-amat ag sa uliho naghueag gid man ro singkamas.
"Grabe ra kabahoe," hambae ku mangunguma.
:Grabe sa kabahoe," hambae ku asawa.
"Sus, sa kabahoe ba!", singgit ni Jack.
Ag sa ulihi nagabot gid man ro singkamas.
Nalipay gid ro mangunguma.
Pero dinuyog eon ro mangunguma. Ag nagpanghuy-ab imaw.
Ku gabii ngato hay natueogan ro mangunguma nga nagahiyon-hiyom ra uyahon.
Pagkaagahon ay nagbulig si Jack sa pagkiwa ku singkamas.
Nagsabaw sanda nga may eakot nga singkamas para sa andang ilabas... ag sa andang ihapon..ag sa andang pamahaw.  Sa bilog nga sang buean, makaruyon ro andang sabaw.
Sa masunod nga dag-on, matanum eon man ako it singkamas," hambae ku mangunguma.


Ako Ro Kalibutan

Ako Ro Kalibutan
ni Alejandro G. Abadilla
Gin-eubad ni Melchor F. Cichon


Ako
ro kalibutan

Ako
ro binaeaybay

Ako
ro kalibutan
it binaeaybay

Ako
ro kalibutan
it binaeaybay
binaeaybay
it kalibutan


April 10, 2017

Wednesday, April 05, 2017

Sunday, April 02, 2017

Ah, Woman

Ah, Woman!
***Melcichon
April 2, 2014
A woman is not a lady.
She might sing you A Prayer
But she can mean it
Your Last Supper.
A woman might sway her hips
As she approaches you,
But she might be a cobra
That is ready to engulf you whole.
Or nibble you like red ant
Until your bone marrow is gone.
Or she will pout her lips
Ready to be a kiss of death.
A woman is never to be emulated
Though she praises you to Cloud 10--
With nimbus clouds
If not your sunset clouds.

Ah, a woman!
She can never be a lady.
But she can be
Your Ides of March.