Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, July 31, 2010

Ro Ginhalinan It Mga Alibangbang

Ro Ginhalinan it mga Alibangbang
Gin-sueat it Oman ni Lolo Maeara
July 31, 2010

Kato anay, may sangka magueang nga baye nga naga-estar maeapit sa pangpang it Akean. Sa ana nga harden may mga manami imaw nga mga rosas, rosal, orkids, ag iba pa nga mga manami nga bueak. Raya nga lugar hay perming gina-agtunan it mag-asawang manugbaligya it isda agod magbaylo it bueak.

Kon gabii, perming makita ku mag-asawa ngara nga sobra kahayag ro harden ku rayang magueang. Ag permi pa nanda nga magit-an nga may dwende nga nagabulig sa gwapahon nga daeaga nga nagaatinder sa kabueakan.

Sangka adlaw, may daywang magnobyong pamatan-on nga nagbisita sa lugar it magueang. Masyado sanda ka bugaeon ag agig sanda sa mga butang nga owa’t sayod. Hakita nanda ro mga manami nga kabueakan ku magueang ag nagpupu sanda’t bueak. Gin-akigan sanda it magueang ag ginhambaean nga maghalin. Pero embes nga maghalin, ginsinunlog pa nanda imaw. nga maeaw-ay.

Sa kaakig, binakulo sanda ku magueang ag ginhambaean nga bangod gusto nanda ro mga manami nga mga pagkabutang, ginhimo sanda nga alibangbang.
Sa masunod nga makakita kamo it daywang manami nga mga alibangbang nga nagapaeapit sa bueak, panumdumon ninyo ratong daywang bastos nga pamatan-on.

The Race

Thursday, July 29, 2010

After the Recital

after the recital--
mother catches
my tears

Maeara
July 29, 2010

MWSS Bosings

MWSS bosings--
P211.5 million nga bunos
maea nga gripo

Maeara
July 29, 2010

Source: http://dateline.ph/?p=4641

Tuesday, July 27, 2010

Tambak-Tambak Nga Bugas

tambak-tambak nga bugas
ginaueod sa bodega
gutom si Lola

Maeara
July 27, 2010

Sunday, July 25, 2010

Baha sa Karsada

uean--
mabaho it gas
ro baha sa karsada

Maeara
July 25, 2010

Wet Market

wet market--
the floor sweeper
changes his broom

Maeara
July 25, 2010

Waves

Wednesday, July 21, 2010

Manubo nga Buean

manubo nga buean--
ro kahumot it kape
owa imaw sa lamesa namon

Maeara
July 21, 2010

Full Moon


--Model: Shiela Jamolo

Tuesday, July 20, 2010

Sandra

Monday, July 19, 2010

Tears on the Bed

at her laughter's end
tears dropping
on the bed

Maeara
July 19, 2010

Sunday, July 18, 2010

Baeanaw sa Karsada

hanging tig-ilinit
gakatunaw
ro baeanaw sa karsada

Maeara
July 18, 2010

Sa Eamay

ugsad
ginputos ni Nanay ro tinapay
sa eamay

Maeara
July 18, 2010

Saturday, July 17, 2010

Tuktukon nga Bunit

salikaeum
gin-islan ni Yoyo
ra tuktukon nga bunit

Maeara
July 17, 2010

Tuesday, July 13, 2010

Bagyo Basyang

Bagyo Basyang--
gapanilong ako
sa nagatueo nga overpass

July 13, 2010

Sunday, July 11, 2010

Kunta Iya Imaw

kunta iya imaw--
ginahimas-himas ko
rang cellphone

In Boiling Oil

in boiling oil--
shrimps straighten their bodies
lunch time

Maeara
July 11, 2010

Daybreak

daybreak—
her embrace
is tightier now

Maeara
July 13, 2010

Pagkurap Ko

pagkurap ko--
knock down
si Bernabe Concepcion

Friday, July 09, 2010

Gaani't Paeay

Tatay, Nanay, Lola
sa among eanas
gaani't paeay

Tongue Twister

Kon tig-ueoean nagadanlog ro daean sa kaeanasan.

Tig-ueoean

tig-ueoean--
naggutok ro ospital
dengue

Maeara
July 9, 2010

Thursday, July 08, 2010

My Wife and I

my wife and I
holding hands, holding minds
full moon

Thursday, July 01, 2010

Funeral Parlor

funeral parlor--
a wife cannot see the body
of her husband