Total Pageviews

Search This Blog

Monday, December 31, 2012

Friday, December 28, 2012

Wednesday, December 26, 2012

Saturday, December 22, 2012

Friday, December 14, 2012

Ugoy sa Tag-araw

ugoy sa tag-araw--
kapit-tuko ng paru-paru
sa pulang rosas

Dec 14, 2012

Thursday, December 06, 2012

Readers' Count


26,629 as of February 25, 2013
26,020 as of January 31, 2013
24,829 as of December 22, 2012
24,324 as of December 6, 2012
23,939 as of Nov 24, 2012------804
16,245 readers as of March 22, 2012

You in Your Carved Eyebrow


Wednesday, December 05, 2012

Oh, Her Beauty


Oh

oh
her beauty
a full moon

Melcichon
Dec 5, 2012

Christmas Wind


At the Esplanade


His Whisper


Monday, December 03, 2012

Maeamig Nga Hangin

maeamig nga hangin--
ro tagipusuon it oak
hay naghalin sa tsiminea
***Ni Robert Bauer, died, December 3, 2012
***Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon