Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, October 31, 2010

Sa Araw Na Ito

Kailangang masaya ka
ngayong araw na ito--
ipasok muna sa kaban,
sa baul,
ang mga tinik,
ang mga ulap
ng buhay.
Tingnan
ang sikat ng araw,
ang mga rosas,
ang mga ibong kumakanta.
Ang mga alon sa dagat
na masayang humahalik sa
dalampasigan.
Ang mga batang nagtatampisaw dito.
Hayaan ang lumulubog na araw
Sisikat din ito bukas.
Tingnan ang kanyang kaningningan.

Dapat nguniti ka
Sa araw na ito,
Dahil kaarawan mo!

Monday, October 25, 2010

Barangay Elections Day

barangay elections day--
all candidates
wear a smile

Maeara
Oct. 25, 2010

Sunday, October 24, 2010

Very Good Site

http://tobaccoroadpoet.blogspot.com/

Sambaliya
May tanum ako nga sambaliya*
Ginbunyagan ko kaina
Pag-abot ni Lola Juana
Ginpanuhpuh na ro anang bunga

Maeara
Oct. 24, 2010

*A wild maragoso

Wednesday, October 20, 2010

Cold Breeze

Cold Breeze

cold breeze
passing like the passing
dreams

--Melcichon
Oct. 20, 2010

Ro Eangbon Ni Lolo

owa eo't gabisita
sa eangbon ni Lolo--
magaeum nga kahapunanon

--Maeara
Oct. 20, 2010

Tuesday, October 19, 2010

May Ayam Ako Nga Mangtas

May ayam ako nga mangtas
Ginpaligid ko sa baeas
May nagguwa nga perlas
Ginregalo ko kay Tomas
-- —Maeara

Pag-uli Ko Sa Pinas

Pag-uli ko sa Pinas
May daea ako nga punsiras
Pag-agi ko sa eanas
Nasab-it, natastas
-—Maeara

Monday, October 18, 2010

Typhoon Juan 2

Typhoon Juan
packs its 225 kph winds--
no time to see Showtime

Maeara
Oct. 18, 2010

Typhoon Juan

Typhoon Juan--
our golden palay
sways back and forth

Melcichon
Oct. 18, 2010

Sunday, October 17, 2010

Chilean Miner

Chilean miner--
he kneels and raises his arms
upon seeing again the sun

Melcichon
Oct. 17, 2010

Saturday, October 16, 2010

Uphill Journey

uphill journey--
he faces
a steep mountain

--Melcichon
October 16, 2010

Raging Flood Water

raging flood water--
he looks
at the broken bridge

Melcichon
Oct. 16, 2010

Library Staff

Friday, October 15, 2010

Delivering A Lecture

delivering a lecture--
her smile speaks
louder than her voice

Melcichon
Oct. 15, 2010
Written after listening to a lecture on personnel matter at Great Saviour International Hospital

Sandra

Sunflower

Wednesday, October 13, 2010

The Sunset

All Saints Day

All Saints Day--
he steps on
an unknown tombstone

Melcichon
October 13, 2010

Tuesday, October 12, 2010

Before Breakfast

before breakfast--
he cleans the inside and out
of his cup

Maeara
October 12, 2010

Sunday, October 10, 2010

Sunset

sunset--
my grandpa sleeps
on my cradle

Maeara
Oct. 10, 2010

New Year

New Year--
I open the door
and look at the rising sun

Maeara
Oct. 10, 2010

Boracay Beach

Saturday, October 09, 2010

West Wind

west wind—
my mother’s smiling face
in my old cradle

Wednesday, October 06, 2010

Carlos Celdron

Holy Mass--
tourist guide Carlos Celdran
meets Fr. Damaso at Manila Cathedral

Saturday, October 02, 2010

Mountain RangerPhoto Credit: Gigi Cichon

Amihan

Fire Tree Blossom

Friday, October 01, 2010