Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, December 14, 2017

Poems, Mayad-ayad nga mga Butang

Mayad-ayad nga mga Butang
ni Lynne Gibbs
Gin-eubad ni Melchor F. Cichon
December 14, 2017

Pag-eaum ko hay ro mayad-ayad nga butang hay makit-an
Sa mahayag nga adlaw it tigsililak, ukon sa matam-is nga kanta it pispis.

Ro pinakamaanyag nga mga butang hay mga bueak nga gatubo,
Apang makaron hasayran ko nga bukon gali it matuod.

Ro nagakaeahueog nga dahon sa tig-eamig, ro baeangaw sa ibabaw,
Hay pila eang sa mga butang nga nailaan ko.
Pero ro pinakamaanyag nga butang sa kalibutan,
Ro pagsalig ag putli nga pagtuo nga gintao mo kakon.

Wednesday, December 13, 2017

haiku, Ugsad

ugsad--
gin-eakbangan ko ro handong
kang nobya
**Melchor F. Cichon
December 13, 2017

Sunday, December 10, 2017

Wednesday, December 06, 2017

Haiku, a rainbow

a rainbow
she walks
towards me
**Melchor F. Cichon
December 6, 2017

Tuesday, December 05, 2017

You Speak of Truth

You Speak of Truth
Melcichon

you speak
of truth
of justice
of equality
of human rights

you dream
and tell us
to dream
of breaking dawn
of shinning morning
where bees
and beasts
altogether will sip
the nectar
of sunflower
of sampaguita
in a summer day
but you
forget
your wife
who labors
in a provincial hospital
alone
you forget
your weeping mother
in your ancestral home
who misses
your warm embraces
perhaps, perhaps
someday
we will
grasp
the rays
of a summer morning sun
perhaps
perhaps
***
August 9, 2008