Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, August 21, 2018

Mga Binaeaybay Para sa Mga Tsikiting

 Mga Binaeaybay Para sa Mga Tsikiting
ni Melchor F. Cichon
August 21, 2018
 
Kuring! Kuring! 
 
Kuring! Kuring! Kuring! 
Siin ka naghalin? 
Sa Maeara, sa Maeara 
Nagdakop it paka.
 
Hay, Ayam! 
 
Hay, Ayam! Hay, Kuring! 
Ham-at permi eang kamo nga nagadugsing? 
“Owa gid nana ako ginahueayi’t karne,” sabat Memeng.
 
Bag-ong Nanay 
 
May Nanay nga naghalin sa andang baeay. 
Ra an-um nga mga unga owa’t suea ag humay. 
Pagbalik na sa andang baeay, 
May bag-ong Nanay eon si Tatay.
 
Hatueogan 
 
May sangka kuring 
Gapatukar it biyolin. 
Sa kaduyogon ka sunata, 
Tanan nga eanggam hatueogan.

Thursday, August 09, 2018

haiku, in my pocket

in my pocket,
your wedding picture--
tissue paper, please
***Melchor F. Cichon
August 9, 2018