Total Pageviews

Search This Blog

Wednesday, May 31, 2017

Flash Fiction--Magnitude 6.9Magnitude 6.9
Ni Melchor F. Cichon

Samtang nagalinog it 6.9 magnitude ro sangka kama it dormitory, may nagpanuktok sa pwertahan it sangka kwarto kon siin si Magda ga-overnight. Gulpi nga nagtindog si Albert ag ginputos it gusuton nga haboe ra idaeum nga parte it anang eawas ag ginbuksan ro pwertahan.
Si Ann, anang asawa, ro sa pwertahan. Nagmodlo ra mga mata sa kaakig pagkakita na sa sitwasyon ni Albert. Nagdugang pa gid ra pagsilabu ka anang dughan pagkakita nana kay Magda nga nagalingkod sa kama nga ginatabunan ra dughan ka anang palda, ag ra buhok ay paris it inagyan ni Bagyo Frank.
Sa kakibot ni Albert, nabuhian nana ra ginabuytan nga haboe ag nahueog ra sa saeog—nakita ra bilog nga kaeangitan nga may nagatueo-tueo pa nga asaw-asaw.
“Raya gali,” hambae ni Ann, “nga absent ka sa imong opisina ay eain gali nga buho ring ginsudlan? Ag ikaw nga baye ka, owa ka gid it huya. Paris ka gid kay Eva Magdalena nga owa kaihapon it hotdog. Dali ay patunlon kita it chorizo kang pusil! Nagbalik ka gali riya sa Iloilo agod magkaon it hotdog ha!”
“Husto eon ron, Ann,” hambae ni Albert. “Owa kami’t gin-obra nga maeain. Pati ka baea kakon. Magkalma ka eang anay.”
“Pati gali ha! Kalma gali ha!”
Ginkrak ni Ann ra .38 caliber pistol ag ginpuntariya kay Magda.
Humapa si Magda sa kama.
Gin-agaw ni Albert ro pusil kay Ann, ugaling pwersado si Ann. Ag eumupok. Mayad eang ay ro kisami eang ro naigo.
Sa ulihi, naagaw gid man ni Albert ro pusil. Ginhaboy nana ra sa bintana.
Nagtangis si Ann. Ginkupkupan imaw ni Albert. Ag naghambae nga mauli eon sanda. Nagtango eang si Ann.
Mangan-angan, nag-abot ro tatlo nga UPV Guard. Ginpangutana si Albert kon ano ro natabo.
“Chief,” hambae nana, “owa man ah. Nagdrama eang si Mrs. May rehearsal sanda hindunang gabii sa Theater ag sambilog sa mga eksena igto hay may barilan.”
“Ah, OK. Sige, bye.”
Nagtindog si Magda. Nagpaeapit imaw kay Ann agod mangayo it pasensiya. Apang hinampak eang imaw sa uyahon. Owa magbaeos si Magda. Nagbalik eang imaw sa kama. Ginhikap nana ra uyahon.
Mangan-angan, gin-agbayan ni Albert si Ann ag nagpanaog sandang daywa paguwa sa dorminotory.

Judilyn Cauilan--Look at that SmileSunday, May 28, 2017

Catleya Hyazent Montano


Nahueog Ra Mata

nahueog
ra mata
sa mata ni Karla
***Melchor F. Cichon.
May 27, 2017

Bong!

Bong!
nahipsan eang ro kutot
it tagasaw
**Melchor F. Cichon
May 27, 2017

Tuesday, May 23, 2017

Saturday, May 20, 2017

Friday, May 19, 2017

Golden Dawn

golden dawn--
he faces
a grey afternoon
***Melchor F. Cichon
May 19, 2017

The Rising Water

the rising water of
Typhoon Yolanda...
my Father holds a Bible
***Melcichon
May 19, 2014

Thursday, May 18, 2017

Si Snow White ag ro Pitong Duwende

Si Snow White ag ro Pitong Duwende
Gin-eubad ni Melchor F. Cichon
May 18, 2017

Bangod namatay ra nanay nga rayna ni Snow White, nag-asawa it uman ra tatay nga hari. Igto si Snow White nag-estar sa kastilyo kaibahan ka anang madrasta nga si Rayna Maeuib. Bangod nga masaku ra tatay nga hari ni Snow White sa pagdumaea ku andang kaharian, owa imaw kasayod kon ano ro nagakaeatabo sa sueod ku andang panimaeay. Ginamandaran ni Rayna Maeuib si Snow White nga maghugas it andang hagdan ag mag-eaba ku andang mga umog.
Si Snow White hay matumanon ag maambong nga unga. Si Rayna Maeuib hay gwapa man.
Si Rayna Maeuib hay may tantanan nga saeamin. Paporito gid nana ra nga tueoeukon. Sangka adlaw ginpangutana nana ra tantanan nga saeamin.
“Saeamin, saeamin, sa pader, sin-o ro pinakamatarung kamon tanan?”
Nagsabat ro saeamin: “ Ikaw gid ro pinamatarung sa tanan.” Matam-is gid ra paghiyom-hiyom ni Rayna Maeuib pagkabati kara.
Isaea ka adlaw, gintueok eon man it uman it rayna ra tantanan nga saeamin ag ana eon man ra nga ginpangutana: “Saeamin, saeamin sa pader, sin-o ro pinakamatarung kamon tanan?”
Nagsabat ro saeamin: “Si Snow White ro pinamatarung sa tanan!”
Gulpi nga nagtaas ra dugo ku rayna. Ginmandaran na ra sangka tawohan: “Daeha si Snow White sa kagueangan ag igto mo imaw patyon. Kon indi mo ngani pagtumanon rang sugo, pahalinon ta gid sa pwesto mo nga pinuno it mga tagapana ag pahalinon ka sa kaharian.”
Owa’t nahimo ro tawohan kundi magsunod sa mando ku rayna.
Ginpasakay ku eaki si Snow White sa kabayo ag ginguyod ra paagto sa kagueangan. Samtang gapanaw sanda hay naeuoy ro eaki, busa ginsugid eon lang ku eaki kon ano gid ro matuod. Pagkasayod ni Snow White kon ano ro tuyo ku rayna hay nagpakitluoy nga indi imaw pagpatyon. Nagtug-an pa gid si Snow White nga igto eon lang imaw maestar sa kagueangan ag indi eon gid imaw magbalik-balik sa anda nga kastilyo. Ginhambaean nana ro eaki nga isugid nana sa rayna nga ginpatay eon nana imaw.
Sa kaeuoy, ginpapanaog it eaki si Snow White ag ginpapanaw. Nagdali-dali it tikang si Snow White paagto sa kagueangan. Sa anang kagaoy, natumba si Snow White ag hatueogan.
Pagbugtaw na hay ginapalibutan imaw it mga maintok nga pispis, koneho ag usa. Pagtindog nana hay may hakita imaw nga maisut nga puting baeay. Bukas ra pwertahan ku rayang baeay.
Bangod bukas ro pwertahan, nagsueod si Snow White. Owa imaw it may hakita nga tawo. May pito nga mga maintok nga silya, ro iba hay nagkaeatumba. Ro lamesa hay maisut man. Nagsueod imaw sa isaea nga kwarto. May maisut man ra nga kama. Igto nag-eubog si Snow White agod magpahuway-huway.
Pag-abot ku pito nga mga duwende, hakita nanda nga naga-eubog si Snow White sa isaea ka kama. Ro ngaean ku mga duwende hay sanday Bashful, Doc, Dopey, Grumpy, Happy, Sleepy, ag Sneezy.
“Sin-o baea rayang baye,” hambae ku mga duwende.
Habatian ni Snow White ro hambae ku mga duwende. Bumangon imaw. Ag hakita nana ro pito nga mga duwende.
“Buligi ninyo ako,” pakit-euoy ni Snow White. “Gusto it rayna nga patyon ako.”
“Pwede ka gid nga magtiner riya kamon,” hambae it mga duwende.
“Abu gid nga saeamat,” sabat ni Snow White.
Pagkasunod nga adlaw hay nagbaealik ro mga duwende sa anda nga mga obra. Habilin si Snow White sa baeay ag nagbulig it pag-ayos ku mga gamit it mga duwende.
Sa kastilyo, nagbalik eon man ro rayna sa paborito nana nga saeamin. Ag ginpangutana eon man nana ra: “Saeamin, saeamin sa pader, sin-o ro pinakamatarung kamon tanan?”
“Si Snow White ro pinakamatarung sa tanan,” sabat ku saeamin.
“Ano?,” pangutana ku rayna. “Owa riya si Snow White. Patay eon imaw!”
“Buhi imaw,” sabat ku saeamin. “Buhi si Snow White. Igto imaw gaestar sa maisut nga puting baeay it mga duwende sa kagueangan.”
Nagbukae ra dugo ku rayna. “Kinahangean nga patyon ko gid imaw,” hambae na.
Nagbuoe imaw it pilang bilog nga mansanas. Sambilog kara hay mabahoe ag puea. Ginbutangan nana ra it hilo.
Ginsuksok ku rayna ra itum nga kapa. Ag gin-usoy nana si Snow White sa kagueangan. Daea nana ro puea nga mansanas. Hakita ku rayna ro maisut nga puting baeay. Nagpanumbaeay ro rayna. Ginbuksan ni Snow White ro pwertahan agod tan-awon nana kon sin-o ro bisita.
“May daea ako nga pueang mansanas para kimo,” hambae ku rayna. Ginbaton ni Snow White ro mansanas nga may hilo.
Naibug gid man abi si Snow White it mansanas. Nagpasaeamat imaw sa rayna. Gin-angkit nana ra. Ag dayon natumba imaw nga kuno patay.
Naila ro rayna. Nag-uli imaw sa andang kastilyo. Ag ginbalikan ra paborito nana nga saeamin. Ginpangutana eon man nana ra: “Saeamin, saeamin sa pader, sin-o ro pinakamatarung kamon tanan?”
Ag nagsabat ro saeamin: “Ikaw gid ro pinakamatarung sa tanan.”
Naghiyom-hiyom ro rayna.
Igto sa kagueangan, nakauli eon ro mga duwende. Hakita nanda nga nakahamyang si Snow White sa eugta.
“Ano ro atong obrahon?” hambae nanda.
Mayad eang ay nag-agi ro sangka prinsipe. Hakita nana si Snow White. Nagpanaog imaw sa ginasakyan nana nga kabayo agod tan-awon si Snow White.
“Ano ka ambong nga daeaga,” hambae ku prinsipe.
Ginbatak nana si Snow White. Nahueog ro mansanas sa baba ni Snow White.
Nakabugtaw si Snow White. Gintueok nana ro prinsipe.
Naghambae ro prinsipe kay Snow White: “Pakasaean mo ako.”
“Huo,” sabat ni Snow White.
Nagpasaeamat si Snow White sa mga duwende, ag nagpanaw si Snow White kaibahan ku prinsipe.
Sa kastilyo, ginpangutana eon man ku rayna ra paboritong saeamin: “Saeamin, saeamin sa pader, sin-o ro pinakamatarung kamon tanan?”
“Si Snow White ro pinakamatarung sa tanan ag pangasaw-on nana ro prinsipe,” sabat ku saeamin.
Sa sobra nana nga kaakig, nalipong imaw ag natumba. Patay.
Ginkasae si Snow White ag ro prinsipe.
Nagkalipay ro tanan.
***
6:53 a.m., May 19, 2017

Summer

summer--
his departure strips my heart
fiber by fiber
***Melcichon
May 18, 2014

Tuesday, May 09, 2017

Kaadlawan

kaadlawan--
nagkilita ro manok
ag ro tang-ead sa kaldero ni Tatay
***Melchor F. Cichon.
May 9, 2017

Buean It Tigsililak

buean it tigsililak--
patay-sindi ro Akelco
patay-sindi man rang paino-ino
**Melchor F. Cichon
April 12, 2017

Daguro

daguro--alm sa patay


Saturday, May 06, 2017

Short Time

Short Time
Melchor F. Cichon
May 6, 2017

Nag-agto sa motel si Pedring agod magpangalipay. Igto imaw sa Room 69.
“Sir, may kaibahan ka?”
“Owa ngani.”
“Gusto mo?”
“May mga picture ka’t mga baye nga pwede ko makaibahan?”
“Hara, Sir, pili eang.”
“Pwede raya?”
“Sige, Sir. Hueata eang. After 15 to 30 minutes, may manoktok ron kimo.”
Pagkataliwan it 20 minutos, may nanuktok sa room ni Pedring. Binuksan na.
“Tay!” hambae ku baye.

Thursday, May 04, 2017

A Candle Waits for Her

A Candle Waits For Her
by
Melchor F. Cichon
April 4, 2014

And then she woke up
And realized
That what were left
In her bed
Were only wrinkled
Bedsheets
And fragrance
Of his perfume.
She tried
To trace back
The moment when they both said
"I do"
And "Till death do us part".
But why did he part
When she was beginning
To raise the level of her desire,
When she was building
A new bridge to catch up
With their lost and bitter moments?
Ah, this must be the moment
Of recollection.
And of payment.
A candle waits for her
At the altar
To light it.

Monday, May 01, 2017

Halin Makaron

Halin Makaron
Melchor F. Cichon
 May 1, 2012

Halin makaron
Mag-Inakeanon ka eon.
Halin makaron
Indi ka eon paghibaygan
Ay indi ka kantigo
Mag-iningles.
Indi ka eon pagpatindugon king maestera 

Sa atubang king mga kaklase
Ay ga-Inakeanon ka.
Basi halin makaron
Pinahan ro maestra
Ay gahambae imaw
It iningles.
Ag sa pagtadlong king dila
Patindugon mo
Ro Akeanon.