Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, March 31, 2011

Teddy LedesmaThanks to Emelyn Tiambong

Teddy Ledesma

his reflections
penetrate much deeper
now

Maeara, March 31, 2011

(For the late Teddy Ledesma, former U.P. in the Visayas professor

Sunday, March 20, 2011

Emem Zaldivar

Cleo Reyes

Yen Yen 2

Yen Yen

On Board


Photo credit: http://apps.facebook.com/thedailyphoto_main/dpid:65/from:publisher.title
Sendai City--
a cruise ship rests atop
a bungalow

Maeara
March 17, 2011

Sendai City

Sendai City--
a cruise ship rests atop
a bungalow

Maeara
March 17, 2011

Friday, March 18, 2011

Monday, March 14, 2011

Ungang Firestarter it Antique

Batang Firestarter sa Antique
-J.I.E. TEODORO
11 Marso 2011 Biyernes
6:23 n.u. Lungsod Pasig
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
March 14, 2011
1:20

Ibinalita sa TV na may isang batang babae sa Antique
Ginbalita sa TV nga may sangka batang baye sa Antique

Na sambitin lamang ang salitang “sunog”
Nga kon hambaeon eang nana ro hambae nga "sunog"

May nasusunog na na bagay sa paligid.
May masunog eon dayon nga butang sa palibot.

Halimbawa ang damit niyang kahuhubad pa lamang
Ehemplo ro eambong nanang bag-o eang nga haoba

O ang isang bahagi ng sahig nilang kawayan.
O ro sangka parte it saeog nandang botong.

Kaya may mga timba at lata ng tubig
Ngani nga may mga timba ag lata it tubi

Sa kanilang bahay at bakuran.
Sa andang baeay ag likuran.

Sana paglaki ng batang ito magiging aktibista siya.
Kunta pagbahoe ku bata ngara mahimo imaw nga aktibista.

Upang sa pagrali niya sa Batasan sisigaw lang siya ng sunog,
Agod sa pagrali nana sa Batasan masinggit eang nana ro sunog,

Masusunog na ang barong ng mga konggresistang kawatan.
Masunog eon dayon ro mga barong ku mga kongresistang manakaw.

Sisigaw lang siya ng sunog sa harap ng Senado,
Masinggit eang imaw it sunog sa atubang it Senado,

Masusunog na ang buhok ng mga bobong senador.
Masunog eon dayon ro buhok ku mga buldog nga senador.

Sisigaw lang siya ng sunog sa harap ng Korte Suprema,
Masinggit eang imaw it sunog sa atubang it Korte Suprema

Masusunog na ang papeles ng mga desisyon
Masunog eon dayon ro mga papeles it mga desisyon

Ng mga mahistradong nabayaran nang milyon-milyon.
It mga mahistradong nabayaran it milyon-milyon.

Sisigaw lang siya ng sunog! sunog! sa harap ng Malakanyang,
Masinggit eang imaw it sunog! sunog! sa atubang it Malakanyang,

Masusunog na ang mga mamahaling kurtina ng palasyo.
Masunog eon dayon ro mga mamahaeon nga kurtina it palasyo.

At kung dudukutin siya ng mga militar
Ag kon dakpon imaw it mga militar

Upang takutin, tortyurin, at patahimikin,
Agod pahadlukon, ag pahipuson,

Ibubulong lamang niya ang salitang sunog
Ihutik eang nana ro hambae nga sunog

At magliliyab na ang mga bayag ng mga sundalong
Ag magsilab eon dayon ro mga atubangan it mga militar

Sinunog na ng pera at pulbura ang mga kaluluwa.
Nga sinunog eon it kwarta ag pulbura ro andang mga kaeag.

Sunday, March 13, 2011

Inside, A Homeinside, a home
outside, a home
always, half door open

Maeara
March 13, 2011

Thursday, March 10, 2011

Old Lips

old lips--
she again told me the story
of Laarni and Maharlika

Maeara
March 10, 2011

Saturday, March 05, 2011

Setting Moon

setting moon--
her smile he thought would uplift him
dampens his room

Maeara
March 5, 2011