Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, March 28, 2013

Still Afternoon

still afternoon--
she can only glance at Him
as He gasps on the Cross

***Melcichon
Holy Thursday, 2013

Wednesday, March 27, 2013

Semana Santa

Semana Santa--
gaeapos pa gihapon ro mga eansang
sa Anang mga paead

Lent--
the nails still pierce through
His palms

Sunday, March 24, 2013

Jerusalem

Jerusalem--
He rides on a Donkey,
not on a horse

Melcichon
March 24, 2013

Saturday, March 23, 2013

Jerusalem by William BlakeJerusalem
by William Blake

Gin-Inakeanon ni
Melchor F. Cichon
March 23, 2013


And did those feet in ancient time
Ag ratong mga siki it kato-anay
Walk upon England's mountains green?
Nakaeapak baea sa maberdehong mga kabukiran it Englatera?
And was the holy Lamb of God
Ag rato baeang sagradong Karnero't Ginuo
On England's pleasant pastures seen?
Hakita sa makawiwiling pahang-eaban
And did the Countenance Divine
Ag baea ro Eangitnon nga Uyahon
Shine forth upon our clouded hills?
Nagsiga sa mga daeauraong bukid-bukid?
And was Jerusalem builded here
Ag baea ro Jerusalem hatukod riya
Among these dark Satanic mills?
Sa mga madueom nga Demonyuhong pabrika?
Bring me my bow of burning gold!
Daeha rang kabanting it gadabdab nga bueawan!
Bring me my arrows of desire!
Daeha rang mga pana it handum!
Bring me my spear!
Daeha rang bangkaw!
O clouds unfold!
O mga daeaura mabuk-ead!
Bring me my chariot of fire!
Daeha rang chariot it kaeayo!
I will not cease from mental fight,
Indi ako magpundo sa ginapiniino kong away
Nor shall my sword sleep in my hand,
O matueog rang espada sa alima ko,
Till we have built Jerusalem
Hasta mapatindog naton ro Jerusalem
In England's green and pleasant land.
Sa berde ag masinadyahon nga eugta it Englatera.
 Friday, March 15, 2013

Thursday, March 07, 2013

Tuesday, March 05, 2013

Sabah

in tears
a wife holds her husband's casket
from Sabah
***Melcichon
March 5, 2013

Sunday, March 03, 2013

Eva, Si Adan!ni Melcichon
March 3, 2013

Eva, si Adan!
Bangud ginabot ka lang kuno sa gusok ni Adan
Agud may iyang hampang-hampangan,
Maistorya-istoryahanhan kag mapautwas-utwasan
Sa oras nga iyang kinahanglan
Madamu na nga ngalan
Ang ilang ginsulat sa imo nga dalan:
Salome, Magdalena, Maria Clara, Bagyo Esyang.
Bangud mahuyang kuno ang imong dughan,
Maski ang bagyo nga makaluk-an sang butong
Kag mapapalunod sang barko
Ginapangalanan man gihapon sa imo.
Pero waay madumdumi sang mga lalaki
Nga maski si Mark Anthony
Hapatiyog-tiyog ni Cleopatra
Maski sa guwa sang kama.
Waay nila madumdumi nga si Gabriela gali
Ang nagpahaba sang dalan ni Diego Silang.
Kag sa EDSA, kon waay ang mga kabayo mo
Maghigot sang rosas sa punta sang armalite ni Freddie
Siguro waay si Cory makasindi sang kandila
Sa ermita sang Malakanyang.
Maayo gid sila magpalitik kon paano
Ka lang nila mapasunod-sunod sa ila nga ikog.
Waay gid sila gapalitik kon paano mo magamit
Ang tanan mo nga utok, lawas kag hulag
Para kita tanan makatakas sa linaw sang utang.
Waay gid kuno kamo sang animo
Magdumala sang gobyerno o simbahan.
Maayo lang kuno kamo maghibi-hibi, magkiri-kiri
Kon magumon ang hilo mo sa imo nga habulan.
Kon madamo ang nabal-an mo kag maghambal ka sang kuntra
Sa sulondan nga sila man ang may hinimuan
Isa ka ka amasona kag dapat lang nga isilda.
O kon indi gani myembro ka sang grupo ni Brainda.
Eva, tupong gid lang kamo ni Adan
Sa tanan nga lugar, sa tanan nga butang.
Kon nga-a imo siya nga ginapagustuhan?
O gusto mo gid lang nga ipadumdom
Nga kon nga-a makapapungko siya sang leon
Kay bangud ikaw ang iyang kaupod.

Friday, March 01, 2013


break time--
cutting the stress
of library work