Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, November 10, 2018

Antonyms

Antonym 2
Melchor F. Cichon
Nov. 10, 2018

Ang Tatay ko,
Kung nasa kampo,
Brigadier General siya doon.
Pero kung nasa bahay,
Ang Nanay ko
Ang Commander-in-Chief.