Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, November 23, 2008

Owa't Dahon Nga Narra

owa't dahon nga narra
gin-iba rang tue-an
sa tue-an ni Tatay

Friday, November 21, 2008

Pangpang It Akean

Pag-abot ko sa Kalibo
Si Bagyo Frank nakaabot eot-a gali igto
Ginpangutana ko imaw kon ano ra gusto
Ro pangpang it Akean gusto nana nga hawanan it husto.

Monday, November 17, 2008

Men's Fingerprints

men's fingerprints
in the sea--
Amihan

Saturday, November 15, 2008

Pag-eaum Ko

pag-eaum ko
makasaka ako sa hagdan--
Amihan

Ginakiris-kiris Ku Uwak

ginakiris-kiris eang
ku uwak ro kaeagitan
kapid nga baeangaw

Gapamatyag Ro Mga Taeabong

Amihan--
gapamatyag eang
ro mga taeabong sa anwang

Wednesday, November 12, 2008

Nagahipos Ro Hangin

nagahipos
ro hangin
samtang gapakita ro baeangaw

Sunday, November 09, 2008

Galingling Ro Ugsad

galingling
ro ugsad
sa balisbisan kang eangbon

May Toktok Ro Tornilyo

may toktok ro tornilyo
sa among kwarto
katapusan it dag-on

Thursday, November 06, 2008

Tig-ueoean sa Nobembre

tig-ueoean sa Nobembre
gusto gid kunta ku kapaya
nga may tugas man imaw't narra

Pagkupkupanay

pagkupkupanay ni Taob
ag ku baha ni Bagyo Frank
nagkapaykapay ro mga anwang sa Akean

Ginapaknit Ku Uwak

ginapaknit ku uwak
ra itum nga panit--
silikaeum

Hueagok

indi maintindihan
kon kay sin-ong hueagok
sa mga ayam o sa andang amo

Wednesday, November 05, 2008

Sang Panong Nga Uwak

nag-eupad
ro sang panong nga uwak
putot ro anino

Sunday, November 02, 2008

Amihan--

Amihan--
once upon a time
an old moon tries to be a star

Late October Moon

late October moon--
a red cat enters a
a waste can

Pag-uli Ko Sa Akean

Pag-uli ko sa Akean
Ro mga kaeag nagtaeaeang
Ro andang baeay sa may pangpang
Ginpanghalin gali ni Bagyo Frank

Maeara
November 2, 2008

Pagkatopos it Pista Minatay

Pagkatopos it Pista Minatay--
anyong pantiyon
ro may hilamon ngaron?

Maeara
November 2, 2008