Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, May 26, 2011

Sheila Mae Dalisay

Advertisement

advertisement
...with pleasing personality
ay pangit!

Maeara
May 26, 2011

Tuesday, May 24, 2011

Now, Joplin

now, Joplin
knells
and looks up the skies

Maeara
May 23, 2011

Monday, May 23, 2011

Friday, May 20, 2011

Tonight

tonight...
I will
not see the moon

Maeara
May 20, 2011

Wednesday, May 18, 2011

Ako si Juan

Ako si Juan
Nagsaka sa buean
Gintirador ni Kulas
Nahueog sa Nabas

Maeara
May 18, 2011

Sunday, May 15, 2011

Saturday, May 14, 2011

Between Jumps

Capturing The Moment

An Angel Walks

Fabienne Paderes

Walking Alone

walking alone
with Basho
in my pocket

Maeara
May 14, 2011

Thursday, May 12, 2011

After The Kiss

after the kiss--
her eyes
sparkle more often

Maeara
May 13, 2011

Between Jumps

between jumps
and your smile
a revolution

Maeara
May 12, 2011

Every Flower

every flower
has a butterfly—
but this Ilang-Ilang

Maeara
May 12, 2011

Monday, May 09, 2011

Between Jumps

between jumps over the water
and your sigh
a step closer to your heart

Maeara
May 9, 2011

Sunday, May 08, 2011

Not Alone Anymore

not alone
anymore--
your stream of thoughts

Maeara
May 8, 2011
(Mother's Day)

Thursday, May 05, 2011

Parody--1

old frog
on a new dissecting tray--
smell of formalin

Maeara
May 5, 2011

Monday, May 02, 2011

Strike Makaron

Strike makaron it mga saeakyan
Abung pasaherong habilin sa daean
Tao kon ano ro mahimo ku atong mga opisyales
Sa pagtinaas ku produktong langis?

Matan-aw eang ron siguro sanda
Paris ku mga nakataliwan ng mga strikes sa atong banwa
Total mahipos man lang ro mga gawakae sa karsada
Kon gauyon eon don sanda sa andang welga.

Ro hangin, init it silak ham-at ginapabay-an?
Ham-at sa lanngis gid lang kita nakasandig?
Ham-at indi paghimuon nga enerhiya
Ro hangin, ro silak nga kaabu-abu sa atong banwa?

Ro mga kapre, ro mga aswang sa Malakanyang
Ro mga pating, ro mga buaya sa atong kongreso
Owa eo't gina-obra kundi mag-inibestiga
Sa mga lion ag tigre ku atong banwa.

Ay, banwa? Magkaraya eon lang kita kara?
Magtinuhil-tunhil ku buwan ag bituon
Hasta kita malipong, matumba?
Banwa? Siin ro tawong naghambae nga ro daean tadlungon na?


May 2, 2011

Sunday, May 01, 2011

Mabuhay!

Mabuhay!
saeamat Heneral
sa eukas, sa pabaeon


Mabuhay!
salamat Heneral
sa pasalubong, sa pabaon)


Maeara
April 19, 2011

Dumaan Nga Sapa

dumaan nga sapa--
mahinay eon ro kala-kala
it mga pakaMaeara
April 18, 2011