Total Pageviews

Search This Blog

Monday, May 31, 2021

Nahidlaw Ako Kimo

 

Nahidlaw Ako Kimo
Anonymous
Gin-Inakeanon ni
Melchor F. Cichon
May 31, 2021

Nahidlaw ako kimo sa agahon, Palayaw,
Kon tanan sa kalibutan hay bag-o;
Hasayran ko nga ro adlaw owa gadaea it kalipay
Bangod owa gadaea kimo.
Nahidlawan ko ring mapagmahae nga yuhum kakon,
Ring makabibihag, ring kalipayang
Owa't pagtalikod nga pag-unong.
 
Ro kalibutan hay puno't mga tawo, gapati ako,
Ugaling isaeahanon ka gid lang.
 
Nahidlaw ako kimo sa taob o hunas nga truadlaw, Palayaw;
Ro mapiot nga karsada't siyudad
Hay ingko deserto eon, gatikang ako
Nga isaeahanon.
Nahidlaw ako sa imong alima nga maeapit sa akon,
Ro makakueonyag nga tabing ku imong alima,
Ro gulbi nga paghayag ku imong mata
Sigurado nga makaintindi.
 
Ro kalibutan hay puno't mga tawo, gapati ako,
Ugaling isaeahanon ka gid lang.
 
Nahidlaw ako kimo kon gabii, Parayaw,
Sa pag-eubad it adlaw;
Nahidlaw ako sa paeasindungan mo nga butkon
Agod akon nga mapahuwayan sa adlaw,
Ginsamitan ko nga makita kita
Ina kon siin ro kahayag hay nagdueom--
Ginaoy gid man sa ulihi, natueogan ako, pero
Nahidlaw man ako kimo gihapon sa akong panamgo.
 
RO KALIBUTAN HAY PUNO'T MGA TAWO, GAPATI AKO,
UGALING ISAEAHANON KA GID LANG.

No comments: