Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, June 19, 2021

Naligos sa Linaw, Sa Maeobog Nagbanlaw

        Naligos sa Linaw, Sa Maeobog Nagbanlaw

Naligos eon ngani sa linaw, sa  maeobog pa nagbanlaw. Saea gid, bukon abi?

Sa pihak nga bahin, ibutang naton sa sangka pamilya nga may unga o mga unga.

Owa’t magueang nga ro andang mga unga hay mangin saeaguron o kriminal. Ruyon ro rason kon ham-at ginaeaygayan ro mga unga ku andang mga magueang agod magbahoe sanda nga may mayad nga batasan, nga gasunod sa laye, nga indi magpanakaw, o magsakit sa anang isigkatawo. Ruyon man ro rason kon ham-at ro mga unga, kon masarangan eang man, hay ginapatuon it andang mga ginikanan agod sa ulihi hay mag-aeam sanda ag makabulig sa pagpa-uswag bukon eang ku andang pangabuhi, kundi ro pangabuhi ku andang pamilya. Sa ulihi hay makabulig man sanda sa andang banwa. Basi sa ulihi hay mangin madinaeag-on nga negosyante o mangin mauswagon nga doktor o kon ano man nga propesyunal. O basi mangin scientist o inventor.

Ugaling may mga unga gid nga maski anong turo mo kanda it mayad nga pamatasan hay matig-a gid ra ueo. Embes nga magsueod sa klase hay maagto sa komputiran o mag-inum-inum kaibahan ka anang mga kabarkada. Ag bangod sa kakueangan it inugbakae it sigarilyo o tanduay hay manakaw o magbaligya it droga ag kon madakpan eon ngani hay mag-inampo nga indi sanda pagpresuhon. Pero ulihi eon ro tanan.

Mayad eang ay may mga grupo nga bukas ro andang paead nga handa magbulig sa mga tawo nga nagkasaea ag may handum pa nga magbag-o.

No comments: