Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, June 17, 2021

Sin-o Kita?

 Sin-o Kita?

Ni
Melchor F. Cichon
June 17, 2019

Hulat…
Maabot gid kuno ang oras ta
Nga makasulod kita sa mga malls,
Makatindog sa emtablado kag magdiskurso
Kag makasakay man sa barko kag sa eroplano.
Maabot gid kuno ang oras ta
Nga kon mag-abot ang Presidente sang Pilipinas
Indi na kita pagtipunon sa Guimaras—
Maayo pa gani kuno ang uhay
Kay kon madunot, abuno ini sang palay.
Maghulat lang anay kuno kita
Kay sa ulihi may patindugon nga eskuylahan
Sa barangay ta.
Waay gid kuno kita sang may nabal-an
Maski magsulat lang sang aton ngalan.
Magpinamata lang kuno ang nabal-an ta
Kag indi naton sila masarangan
Mapakaon, mapaiskuyla, mabistihan.
Dugang lang kuno kita sa pagdamo sang tawo sa kalibutn.
Kon patindugan man kita kuno sang mapuy-an
Aton man lagi kuno ini nga ginabayaan.
Waay gid sila kaintindi
Nga indi lang balay ang kinahanglan ta.
Pareho sa ila, luyag man naton nga may obra, may pangabuhian
Agud indi na kita mag-agwanta
Sa init kag sa ulan.
Indi na kita mag-agwanta
Nga waay panyaga, waay sang panihapon,
Agud indi na kita
Mag-agwanta sa mga matalum nga panunlog
Sang kapwa Pinoy nga mga kadugo lang man naton.
Indi na kita makita nga nagabitbit sang labsag ta
Kag magpakalimos sa mga simbahan, sa mga dalan.
Kag pag-abot sg gab-i
Indi na kita maghigda sa mga yab-ukon nga waiting shed—
Total imyon na man kita sa pneumonia, sa dengue.
Paghulat na lang bala
Ang masarang sg gobyerno ta?
Apang kon eleksiyon
Ginabagtas gid sg mga kandidato
Ang mga madanlog nga kaumhan;
Ginaubog ang mga suba nga lutayon
Makalamano lang sa aton
Para botohon lang naton sila.
Pagtaliwan sg eleksiyon
Sin-o kita?
Lutak, bato , kag boho sa highway.
Mga sunolugon nga laay nga hilamon sa lagwerta.
Ano ang aton ipanobli
Sa aton nga mga inapo?
Paghulat lang kag pag-agwanta?

No comments: