Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, August 04, 2019

Poems, Guimaras Strait, August 3, 2019

Guimaras Strait, August 3, 2019
Ni Melchor F.Cichon

Bangud himaya
Kon kaibahan kita
Sa atong gatueo-tueong eangbon,
Nagdali-dali gid ako
Nga makasakay sa pumpboat
Halin sa Parola pauli sa Guimaras
Maski hasayran ko
Nga ro eawod
Hay naga-inalipugsa,
Nagawinaeas.
Ag tag nagaeayag eon kami
Sa Guimaras Strait
Gulpi nga umagi ro buhawi
Ag gulpi nga nagkueob
Ro pumpboat nga ginasakyan namon.
Mayad eang ay may suksok ako nga life jacket
Ag sa pangamuyo ko sa Ginuo
Nasalbar ako.
Apang ro 25 namon nga kasakay
Nagpaeangit.
Ro sambilog hay ginausoy pa.

****
Note: I am not involved in this accident.

No comments: