Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, August 08, 2019

Poems, Indi Ko Gid Mamitlang Ro "Adyos, Parayaw"

Indi Ko Gid Mamitlang Ro "Adyos, Parayaw"
ni Melchor F. Cichon.
August 8, 2019

Pagkabati ko nga nagsaea ka
Sa paghigugma kakon,
Gulpi nga eumampos
Ro buhawi sa dughan ko.
Nag-eapnaag rang piniino.
Indi ko masayran kon siin ro sidlangan,
Rang hakita eang hay ro nakatundan.
Pagkatumpaaw ko,
Klaro sa ang paino-ino
Nga sa gihapon
Ginahigugma ka man nakon gihapon
Ag maski bubaliskaron ko pa rang baeatyagon,
Ikaw man gihapon rang ginapanumdom.
Ikaw man gihapon rang ginahigugma,
Imaw ron nga indi ko gid mamitlang
Ro "Adyos, Parayaw",
Pero ginahandom ko gid gihapon
Nga magsobeang ro atong daean
Agod tan-awon naton it oman
Ro pagbutlak it ugsad
Sa baybayon it Boracay.

No comments: