Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, January 22, 2009

Taeabong

mainit nga silak--
nagkapakap ro taeabong
sa ibabaw it anwang

No comments: