Total Pageviews

Search This Blog

Friday, February 27, 2009

Malinong Ro Palibot

Huni eang it suksok rang mabatian
Makaraya man baea kalinong
Ring pini-ino kon owa ako
Sa euyo mo
Ag ugsad?

No comments: