Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, March 08, 2009

Kon Hikit-an Ko

Kon hikit-an
ko si Edna Sunz
madumduman ko dayon
ro bag-ong buskad nga Sampaguita
nga gatan-aw it bag-ong ugsad nga buean

***Maeara
April 30, 2008

No comments: