Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, June 09, 2009

Bugnay

gapueongyot nga bugnay--
paglingling na sa hungot
hakita na ra uyahong gaburingot

No comments: