Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, November 01, 2009

Pulitika Sa Akean

Ro pulitika sa Akean
Pareho it buean
May kahayag pero ro mga pumoeuyo
Perming nadudoeman

@@@

Ro pulitika sa Akean
Pareho it buean
May kahayag ugaling libu-libo
Ro ginagaeuman

Maeara
October 31, 2009

No comments: