Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, September 29, 2019

IlabasIlabas
Melchor F. Cichon
2019, revised

Pyesta sa Lezo, Aklan.
May Tagalang bisita si Sariah, si Rosie.
Sa lamesa makita ni Rosie ro litson, estopado, KBL, ag iba pang mga manameng putahe. Bangud sa kagutom haeos gaeaway-eaway eon si Rosie sa nakita nana nga pagkaon.
Mangan-angan, naghambae si Sariah: "Ilabas eon!"
Gulping tumindog si Rosie ag nagpaeapit sa pwertahan.
“Ooops!”, hambae ni Sariah. “Saan ka pupunta!”
“Uuwi na.Sabi mo kasi, labas na!”
“”Hindi! Sa Aklanon, ang ‘ilabas’ ay pananghalian, hindi lalabas!”
“Ah!”Ilabas
Melchor F. Cichon
2019

Pyesta sa Lezo, Aklan.
May Tagalang bisita si Sariah, si Rosie.
Sa lamesa makita ro litson, ag iba pang mga putahe.
Mangan-angan, naghambae si Sariah: "Ilabas eon!"
Biglang tumayo si Rosie at pumalapit sa pintuan.
“Ooops!”, sabi ni Sariah. “Saan ka pupunta!”
“Uuwi na.Sabimo kasi, labas na!”
“”Hindi, sa Aklanon, ang ‘ilabas’ ay pananghalian, hindi lalabas!”
“Ah!”

No comments: