Total Pageviews

Search This Blog

Monday, July 05, 2021

Mabatian Ko Ro mga Kanta ag mga Panghayhay It Mga Akeanon

Mabatian Ko Ro mga Kanta ag mga Panghayhay It Mga Akeanon

Melchor F. Cichon
July 5, 2018
Mabatian ko ro mga kanta ag mga panghayhay it mga Akeanon.
Ro mga lullaby it mga nanay nga nagapatueog sa anda nga mga unga samtang owa pa kauli ro andang mga asawa nga igto pa gaung-ong it tanduay sa binit-karsada.
Ro mga lullaby it mga bakero nga aga-aga pa gahalin sa andang baeay agod mapahangeab ro andang mga anwang.
Ro mga mangunguma nga nagaarado sa mga eanas nga andang ginaagsahan.
Ro mga panamgo it mga unga nga gahinueat sa andang mga OFW nga nanay samtang ro andang mga tatay hay gahikap-hikap sa andang mga kabit.
Ro mga panghayhay ku mga pasahero kon mag-agto sanda sa Malinao halin sa Kalibo bangod sa indi matapos-tapos nga pagkumpuni it karsada.
Ro mga boses it mga Ati sa Kalibo kon sanda magpangayo-ngayo ag kon ginatabog sanda paeayo sa mga malls.
Pero mabatian ko man ro mga paghinahaeakhak ku mga honorable nga mga politiko samtang gahuyap sanda ku andang mga tinipon nga mga pilak samtang gaeagueok ro mga tiyan it mga pumueoyo.

No comments: