Total Pageviews

Search This Blog

Monday, July 26, 2021

Ro Silak ag Ro Mga Bituon

 

Ro Silak ag ro mga Bituon

Ni Lynne Gibbs

Gin-Inakeanon ni

Melchor F. Cichon

July 26, 2020


Ano gid ring nailaan sa tanan?
Paano ginapasiga ring galibutan?
Kon magsilak baea ro adlaw,
O kon mag-igpat-igpat ro mga bituon sa gabii?

Para kakon kon mabatian ko
Nga gabangon ka eon halin sa ing katre.
Kon kakon kon madumduman ko
Ro mga maintok nga ginhutik mo kakon.

***

Pobreng Gumang Bebe

Ni Lynne Gibbs

Gin-Inakeanon ni

Melchor F. Cichon

July 26, 2020

Kimo ro oras it pagpaligos hay masadya,
Samtang ginawagayway mo ring mga butkon ag isipa-sipa mo ring mga siki.
Kon iasik-asik mo ro buea sa hangin,
Ag maghigko sa palibot.
Maski haeos matunod eon ro adlaw,
Buktaw ka man gihapon ag gusto pa gid maghinampang;
Puno’t kalukohan, sabyahan mo’t tubi ro palibot,
Ag eabniton ro hakita mong gumang bebe.
Paghambae ko nga, “Pundo eon! Husto eon don!”
Ro pobreng gumang bebe hay nahueog eon sa saeog!
Kimo ro oras it pagpaligos hay masadya,
Samtang ginawagaybay mo ring mga butkon ag isipa-sipa ring mga siki.

Mga Mayad-ayad nga Butang

Ni Lynne Gibbs

Gin-Inakeanon ni

Melchor F. Cichon

July 26, 2020

Pag-eaum ko nga ro kaanyag hay makita
Sa mahayag nga adlaw it pagsililak o sa matam-is nga huni’t pispis.
Ro pinakamaambong nga mga butang hay mga bueak nga gatubo,
Apang makaron hasayran ko nga bukon gid gali’t matuod.

Ro mga nagakahueog nga dahon, mga baeangaw sa eangit,
Hay iba eang sa mga butang nga hasta makaron nailaan ko.
Pero ro pinakamaambong sa tanan sa kalibutan
Hay ring pagsalig ag ring pag-unong kakon.


Sekritong mga Amigo

Ni Lynne Gibbs

Gin-Inakeanon ni

Melchor F. Cichon

July 26, 2020

Samtang gatunga ro mga handong ag mga kurti sa pader,
Isa-isaeang ginahambaean mo sanda tanan.
Ro basa nga korte nga pareho’t kuring,
Nahimo mo nga amigo ag nangin kaestorya.

Ro sang tueo’t uean nga kakurti it buean
Hay nangin bisita nga nagduaw sa kwarto mo.
Kaibahan kamo nga naghinaeakhak ag naghinilikhik.
Kon makita eang kunta ku may edad ro inyong makita.

 

No comments: