Total Pageviews

Search This Blog

Friday, April 03, 2009

Malinong Ro Palibot

Malinong ro palibot
Makaraya man baea kalinong
Ring pini-ino kon owa ako
Sa euyo mo
Ag ugsad?

No comments: