Total Pageviews

Search This Blog

Friday, April 03, 2009

Sa Baeay Namon Kaina

Sa baeay namon kaina
Nagsaeo ro eanggam, kuring ag ayam
Pag-abot ku kobra
Tanan sanda nag-aealagwa

Maeara
April 1, 2009

No comments: