Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, April 09, 2009

Sa Suok

sa suok, ro bibi hay
kalmado? Ra siki gali
hay sigi ra pagkapaykapay.

ni Rogelio G. Mangahas
Gin-inakeanon ni
Melchor F. Cichon

No comments: