Total Pageviews

Search This Blog

Wednesday, April 15, 2020

Luwa Sa Lezo

*Kon festival sa Lezo,
Gatan-aw gid ako't kontis
Sa pagdasig-dasig it pagtikang
Samtang gapas-an it daga.- **Maeara, April 15, 2020

*Kon ako mangasawa,
Pilion ko gid ro taga-Lezo;
Owa't eabot nga  mahugod magtanum sa eanas,
Mahugod pa gid magtanum sa kama. **Maeara, April 16, 2020

* Kon ako mangasawa,
Pilion ko gid ro taga-Lezo;
Owa't eabot nga mayad mag-eaha't puto,
Mayad pa gid mag-eaha't itlog sa kawa.** Maeara, April 16, 2020

*Kon mag-agto ka sa Lezo,
Bisitahan mo ro ay Dr. Jose Rizal nga rebolto;
Tan-awon mo man ro plaza kon owa eo't
Gabueoeak nga mga halimunon igto.

*Igto sa Lezo
Indi mahuyap ro gwapa ag ro gwapo.
Busa kon gausoy ka’t nobya o nobyo,
Sa Lezo ka dumiretso.--Maeara, April 17, 2020

*Igto sa Sta. Cruz, Lezo
May daywa nga magklasmeyt.
Ro baye hay bantog sa kooperatiba,
Ro eaki hay kilaea sa literatura. --April 17, 2020


No comments: