Total Pageviews

Search This Blog

Wednesday, April 08, 2020

Mayad Eang


Mayad Eang
Melchor F. Cichon
April 7, 2020

75 eon rang edad makaron.
Pero ano gid baea rang nabulig
Sa pag-uswag ku atong pangabuhi?

Raya ro nagsueod sang piniino kainang agahon
pagbugtaw ko.
Mayad eang ay owa mag-birth control kato si Nanay.
Ako abi ro kamanghuran sa siyam namon nga magmaeanghod.
Mayad ngani ay nakatikang ako sa Akean
Nakabulig ako sa pagbatak ku atong literatura.
Ag samtang may mabulig ako
Himuon ko gid ra hasta sa tinaipan kang pangabuhi.

No comments: