Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, December 22, 2019

Mas Masadya Kunta Rang Paskwa

Mas Masadya Kunta Rang Paskwa
ni Melchor F. Cichon
December 22, 2016

Mas masadya kunta rang Paskwa
Kon iya ka sa euyo ko.
May noche buena pa kita
Kaibahan ku atong mga unga ag mga apo.
Istoryahan eon man kunta naton
Ratong primero natong paskwa
Nga kita eang nga daywa;
Ro gakaon ku imong gin-eaha
Nga Molo Balls, Leche Flan, red chicken, Chicken Cordon Bleu
Ag bingka ag puto.
Apang kabigon ku man gihapon
Nga iya ka eang sa euyo ko.
Maski sa piniino ko eon lang.
Hasayran ko nga gahinugyaw ka rina
Kaibahan
Nanday Inday, Ruel ag ni Ruvan.
Ag hasayran ko man
Nga sa pilang adlaw
Mauli ka man sa atong baeay.
Ag kon iya ka eon
Sindihan ko't oman
Ro atong Christmas Tree.

No comments: