Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, December 28, 2019

Uean, Hangin Paeayo

Uean, Hangin Paeayo
Melchor F. Cichon
Dec. 28, 2019

Uean, hangin
Paeayo,  paeayo.
Nagkaeaeuka eon ro among narra;
Pati ro among bubongan nagkaeaapok;
Pati ro among paeay sa kaeanasan nagkaeaeumos.
Gusto eon gid namon ni Inday magkaroling.
Ag mag-ililimaw sa lamesa
Kaibahan mag-ihapon sanday Lolo ag Lola.
Owa eon ngani kasimba
Bangod sa pag-abot ku among
Santatitang Bisitang si Ursula.
Balik ka eang galing sa Hunyo
Indi mo eang pagdaehon
Si Yolanda ag si Ursula.

No comments: