Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, December 29, 2019

Sa Gihapon

Sa Gihapon
Melchor F. Cichon
December 29, 2019
Revised: Dec. 30, 2019

Kon pangutan-on ako kang mga amigo
Kon gabisita-bisita pa ako gihapon kimo
Rang sabat hay sa gihapon
Maski ginatuslok it tatlong dagum rang tagipusuon.


Kon pangutan-on ako kang mga amiga
Kon gatutan-aw-tan-aw pa kita't pagtunod it adlaw
Sa baybay it Boracay
Rang sabat hay sa gihapon
Maski gahiyum-hiyum sanda kakon.

Kon hikita ako ni Nanay
Nga nagamiha-miha rang mga mata
Ag kon ana ako nga pangutan-on kon ok pa kita gihapon
Rang sabat kana hay sa ginapon
Maski mabatyagan nana nga gahaba rang ilong.

Kibuean eon man abi rang tagipusuon  sa kapaslawan
Sa paghigugma.

Pero ikaw man sa ginahapon
Rang Parayaw.

Sa Gihapon.

No comments: