Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, December 08, 2019

Tantanang Silhig

Tantanang Silhig
ni Melchor F. Cichon
December 9, 2019

Samtang gamuni-muni si Itsong sa andang bintana kon hin-uno imaw makaagto sa mga historical nga mga lugar sa Aklan, gulpi nga may eutaw-eutaw sa anang atubang ro sangka silhig nga may mga sandupang nga bueoytan.
Ag naghambae ra: "Sakay eon ay malibot-libot kita sa bilog nga Akean."
"Ha!" ruyon eang sa sabat ni Itsong.
"Indi ka magkahadlok. Magbuyot ka eang sa bueoytan, hindi ka gid mahueog."
"Dali eang, tawgon ko si Ambeth agod may kaibahan ako."
"Sige. Pero madali eang ha," sabat it silhig.
Nanaog si Itsong sa andang baeay ag dumaeagan sa baeay ni Ambeth.  Pagbalik ni Itsong hay kahibahan eon nana si Ambeth. Suod gid abi nga mag-amigo si Itsong ag si Ambeth. Ag ro silhig hay una sa idaeum ku andang bintana, nagahueat.
"Sakay eon," hambae ku silhig. "Mauna kita't agi sa plaza it Lezo. Igto makita ninyo ro rebolto ni Dr. Jose Rizal nga pareho gid kabahoe ag kataas sa matuod nga eawas ni Dr. Rizal."
Kaeapit sa rebolto ni Dr. Jose Rizal hay ro dumaan nga simbahan ni San Isidro Labrador. Nagsueod sanda rito ag nagtan-aw sa mga frames sa kilid ku rayang simbahan ag sa altar. Sa andang pagguwa hay nag-agi sanda sa ueobrahan it mga kueon.
Naghambae ro silhig. "Bangod maeayo pa ro masunod naton nga aeagtunan hay mahapit anay kita sa ueobrahan it boti."
"OK a," sabat ni Itsong.
(To be continued.)

No comments: