Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, May 09, 2020

Aklanon Nursery Rhymes

Akeanon Nursery Rhymes
Ro mga masunod nga mga binaeaybay hay gintipon, gin-edit ag gin-eubad ko para sa Akeanon nga mga unga. Ro iba kara hay ginsueat ko pero iba hay owa kita kasayod kon sin-o ro nagsueat.


Pinasahi Gid si Inday
Melchor F. Cichon
May 9, 2020

Pinasahi gid si Inday. 
Indi magkaon kon indi makacellphone. 
Indi makatueog kon indi makacellphone. 
Pero kon oras it pagtuon 
Gabasa, gasueat imaw ka anang mga leksiyon.

***
Blue Moon
Melchor F. Cichon, March 28, 2018

Bangon anay, bangon anay
Kamanghuran ko nga makulit.
Ag magtan-aw sa eangit.
Bantayi ro pagtabon it adlaw
Sa Blue Moon nga Supermoon.

***
Ro Tawo Sa Buean
Anonymous
Gin-eubad ni Melchor F. Cichon, March 28, 2018
Ro tawo sa buean
Nanaog eagi.
Ag nagpangutana kon siin ro Norwich;
Nag-agi imaw sa habagat,
Ang napasu ra baba
Sa paghinigup it mais nga linugaw.
Raya nga Baboy
Raya nga urok nag-agto sa tindahan,
Raya nga urok nagpabilin sa baeay.
Raya nga urok may inihaw nga karne,
Raya nga urok hay owa’t bahog.
Ag rayang urok hay nagwawao, “ngok-ngok-ngok,”
Hasta makaabot sa andang baeay.
Mayad-ayad nga mga Butang
ni Lynne Gibbs
Gin-eubad ni Melchor F. Cichon.

December 14, 2017
Pag-eaum ko hay ro mayad-ayad nga butang hay makit-an
Sa mahayag nga adlaw it tigsililak, ukon sa matam-is nga kanta it pispis.
Ro pinakamaanyag nga mga butang hay mga bueak nga gatubo,
Apang makaron hasayran ko nga bukon gali it matuod.
Ro nagakaeahueog nga dahon sa tig-eamig, ro baeangaw sa ibabaw,
Hay pila eang sa mga butang nga nailaan ko.
Pero ro pinakamaanyag nga butang sa kalibutan,
Ro pagsalig ag putli nga pagtuo nga gintao mo kakon.
***
Hakita Ko Ro Buean

Hakita ko ro buean,
Hakita man nana ako.
Ginbendisyunan ro buean it Ginuo,
Ag ginbensisyunan man Nana ako.
**Anonymous**
Gin-eubad ni Melchor F. Cichon
May 13, 2017

***
Bolador


Baskuga ring panihoe
Baskuga pa gid
Agod ro hangin magbaskog.

Baskuga ring panihoe,
Baskuga pa gid
Agod ring bulador
Maeupad it mataas.
Ugaling may gae-um.
Basi mabasa ring bulador.
“Sige eang,
Plastik man ro akon nga gingamit.”

***
Hambae Kakon
ni Melchor F. Cichon
 
Pareho gid kuno
Ako kay tatay
Nga kueong ro buhok.

Pareho gid kuno
Ako kay nanay
Nga mahaba ro pasenya.

Pareho gid kuno
Ako kay lolo ko nga maaeam.

Pero owa gid sanda gahambae
Nga pinasahi ako.

**
Girl, Boy

Girl, boy
Bakla, tomboy
Tiki, baboy
Isda, syokoy

**
Igto Sa Amon
October 21, 2016

Igto sa amon
Sa Barangay San Ramon.
May naghinugyaw.
Nagsaot ro paki,
Nagkanta ro apa,
Nagtan-aw ro buta,
Nagpamati ro bungoe.
Pagkatapos it pagsinadya
Tanan sanda nagkaeatumba
Ay puro sanda hilong.

***
Ano Ron?
October 21, 2016

Ano ron?
Baboy nga taeunon.
Ano ra?
Kabayo nga apa.

***
Unga, Unga!
October 21, 2016

Unga, unga!
Katupong it eugta,
Kapid it paka!

***
Unga…unga
Kataas it eugta
Asawa it Paka

****
Pen Pen de Sarapen
October 21, 2016

Pen pen de sarapen
De kutsilyo, de almasen.
Haw, haw de karabaw
Batutin.
Sayang pula, tatlong pera;
Sayang puti, tatlong salapi.
Tikbang, buang, binuno it aswang
Sa may basurahan
Nga ginaeagawan.

***
Dyak En Poy

Dyak en poy
Sa tanggae it baboy.
Kon sin-o maperdi,
Imaw ro ihaboy
Sa tanggae it baboy.

***
Pagbagting It Lingganay
Melchor F. Cichon.
Oct. 21, 2016

Pagbagting it lingganay,
Gumuwa ro mga nanay;
Pagtunog it saeod,
Ro mga tatay nagkaeahueog.

***
Saea, Daywa, Tatlo!
Melchor F. Cichon
Oct. 21, 2015

Saea, daywa, tatlo!
Ring tatay hay gwapo.
Ap-at, lima, an-om,
Ring nanay hay maambong.
Pito, waeo, siyam
Nag-eahay ro ayam
Ay ring mga magueang
May hadakpan nga pawikan.

***
May Sangka Hari

May sangka hari,
May alilang patong paki;
Ra ikog hay putoe,
Apang ra tilaok
Pwedeng mabangaean king inumoe.

***
Kulit Bulilit
Ni Melchor F. Cichon
Oct 21, 2016

Kulit Bulilit
Mahilig mangulit.
Kon indi imaw makasingit,
Hambaeon ka nana nga ikaw hay masungit.

****
Anong Ohas Eon?
ni Melchor F. Cichon
Oct. 22, 2016

Anong oras eon?
Hambae ku leon.
Oras eon it pag-alagwa
Nga owa’t paglingon-lingon.

***

Igto sa karsada
May mga ungang gahampang it bagoe;
Pag-agi ni Bodoy
Ginpangtaw-an sanda it santoe.

***
Hakita Ko Ro Buean

Hakita ko ro buean,
Hakita man nana ako.
Ginbendisyunan ro buean it Ginuo,
Ag ginbensisyunan man Nana ako.
**Anonymous**
Gin-eubad ni Melchor F. Cichon
May 13, 2017

***
Pag-abot ni Corona sa Pilipinas,
Nagpueondo sa andang pamaeay
Ro mga Tatay ag mga Nanay
Ugaling abong mga frontliner ro nagkaeamatay.
***Melchor F. Cichon, April 24, 2020

***
Ap-at Nga Urok
Melchor F. Cichon.
April 24, 2020

Ap-at nga urok
Gasaot-saot sa tangkae.
Ro sambilog, ginlitson ni Juan.
Busa tatlo eon lang ro habilin.

Tatlo ka urok
Nagwarang sa lagwerta.
Ro sambilog ginbakae ni Pedro.
Ginhimo nga eskupado.

Ro habilin nga daywa nga urok
Nagpaligos sa suok.
Gindakop ni Ana.
Ginhimo na nga putsero.

Ro sambilog nga habilin nga urok
Nagbalik sa tangkae.
Ginpatambok ni Tay Itsong.
Gintakana sa masunod nga piyesta.

Saeamat eang ay may Corona Virus
Ginpaliban ro piyesta--
Naghaba ra kabuhi.

No comments: