Total Pageviews

Search This Blog

Wednesday, May 06, 2020

Flash Fiction, Short Time

Short Time
ni Melchor F. Cichon

Nag-agto sa motel si Pedring agod magpangalipay. Igto imaw sa Room 69.
“Sir, may kaibahan ka?”
“Owa ngani.”
“Gusto mo?”
“May mga picture ka’t mga baye nga pwede ko makaibahan?”
“Hara, Sir, pili eang.”
“Pwede raya?”
“Sige, Sir. Hueata eang. After 15 to 30 minutes, may manoktok ron kimo.”
Pagkataliwan it 20 minutos, may nanuktok sa room ni Pedring. Binuksan na.
“Tay!” hambae ku baye.


Posted in my FB:
May 6, 2017 at 10:10 PM

No comments: