Total Pageviews

Search This Blog

Friday, May 01, 2020

Ano Ring Ginatipon?

Ano Ring Ginatipon?
Melchor F. Cichon
May 1, 2020

Ano ring ginatipon?
Sapatos, medyas, tsinelas?
O sudlay, hairpin, pulbos, lipstick?

Ano ring ginatipon?
Lapis, eraser, pangtahae?
O sakit it buot?

Ano ring ginatipon?
Libro, libreta, pamplet, sueat?
O panyo, turban, tualya?

Ano ring ginatipon?
Prayer book, bibliya, rosarito?
O altar card, takurong?

Ano ring ginatipon?
Singsing, aritos, relos?
O amiga, nobyo?

Ano ring ginatipon?
Diploma, sertipico, medalya?
O mga bulig sa isigkatawo?

No comments: