Total Pageviews

Search This Blog

Monday, May 04, 2020

poem, Hin-uno Eon Man Baea Kita Magkita’t Oman

Hin-uno Eon Man Baea Kita Magkita’t Oman?
Ni Melchor F. Cichon
May 4, 2020

Hin-uno eon man baea kita magkita’t oman?
Hin-uno eon man baea ako makabati king hutik?
O makabatyag ku imong kablit?
Hueaton ko gid baea nga eumobog rang adlaw?
O magtunod ro buean ag maduea ro mga bituon?

Hin-uno eon man baea kita magkita’t oman?
Hin-uno eon man baea kita magtikang-tikang
Sa Pastrana Park it Kalibo ag mag-inestorya
It kon ano-ano eang hasta matunod ro buean?
Pero tao eang baea kon pareho ro ginapitik ku atong mga dughan?
O kon gapanamgo eang ako kimo?
O basi one-sided affair eang ra.
Hin-uno eon man baea kita magkita?
O basi sa pagkita naton it oman
Hay ginakungkong mo eon ring panganay?

No comments: