Total Pageviews

Search This Blog

Wednesday, May 13, 2020

Poetry, Man-o't Eayo Ro Kalibo

Man-o't Eayo Ro Kalibo?
Melchor F. Cichon
May 12, 2020

 Nong, man-o't eayo ro Kalibo sa Lezo?
Waeong kilometro man lang ron ah.
Pwede ko ron matikang eang?
Pwede gid ron basta
Kaibahan mo eang
Ring nobyo.
Ayos!

No comments: