Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, May 14, 2020

Children Poetry, Bag-o Matueog

Bag-o Magtueog
Ni Melchor F. Cichon
May 14, 2020

Bag-o magtueog si Toto Itsong,
Maharo anay imaw sa anang Tatay ag Nanay
Ag dungan sanda mahambae it:
Mahamuok nga pagtueog.
Ugaling gusto anay na nga
Pihpih-pihpih-on imaw ni Nanay na
Ag kanta-katahan it Ili-ili Tueog Anay
Maski libagon.

No comments: