Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, May 14, 2020

Children Poetry, Ro Eaki sa Buean

Ro Eaki Sa Buean
Ni Melchor F. Cichon
May 14, 2020

Ro eaki sa buean
Naglingling sa kalibutan.
Ag hakita na
Nga may mga unga pang gahinampang
It bagoe ag tinubigan sa karsada
Maski eampas eon sa curfew.
Ag imaw naghambae:
"Mga unga, mag-ueoli eon kamo
Bag-o kamo madakdan it Tanod.
Sa DSWD gid kamo matueog."

No comments: